ଆମ ବିଷୟରେ

Baoji Xinnuo New Metal Materials Co., Ltd.

2004 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, XINNO ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ-ବ tech ଷୟିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ମିଶ୍ରିତ ପଦାର୍ଥ ଯାହା R&D, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସେବାକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ |ଚାଇନାରେ ମେଡିକାଲ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଉତ୍ପାଦକ ଭାବରେ, ଆମେ ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016 ଏବଂ AS9100D ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ମେଡିକାଲ୍ ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବ୍ୟୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ସ୍ଥିର ହାଇ-ଏଣ୍ଡ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଏବଂ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଆଲୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ | 14 ଜାତୀୟ ପେଟେଣ୍ଟ |

ପରିଚୟ-୨

ଆମେ ସ୍ independent ାଧୀନ ଉଦ୍ଭାବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତ ସ୍ତର ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ମେଡିକାଲ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଏବଂ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଆଲୋଇ ବାର୍ ଏବଂ ପ୍ଲେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ |280 ରୁ ଅଧିକ ସେଟ୍ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଯେପରିକି ଜର୍ମାନ ALD ଭାକ୍ୟୁମ୍ ତରଳିବା ଚୁଲା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରୋଟାରୀ ହେଡ୍ ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ତ୍ରୁଟି ଡିଟେକ୍ଟର ସହିତ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ସାମଗ୍ରୀର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 1500 ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ |ଆମେ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ବଜାରର 35% ସେବା କରୁ ଏବଂ ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଏସିଆକୁ ରପ୍ତାନି କରୁ |

ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ପରିଚାଳନା, ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଥମେ, ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସେବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୁଣାତ୍ମକ ନୀତି ପାଳନ କରୁ |ଆମର 6 ଟି ବୃତ୍ତିଗତ ଦଳ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିମ ନୀତି, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷେଧକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଚ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ପୂରଣ କରେ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ 100% ଅନୁମୋଦିତ ତରଳ ଉତ୍ସ ପାଇଁ ଚିହ୍ନିତ ଅଟେ |ଚାଇନାରେ ହାଇ-ଏଣ୍ଡ ମେଡିକାଲ ଟାଇଟାନିୟମ ଏବଂ ଟାଇଟାନିୟମ ଆଲୟ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ନମ୍ବର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବୁ |

ଆମକୁ କାହିଁକି ବାଛନ୍ତୁ?ଆମର ମୂଳ ସୁବିଧା |

ବୃତ୍ତିଗତ ବ Technical ଷୟିକ ଦଳ |

20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବ Technical ଷୟିକ ଦଳ, ଉତ୍ପାଦର ବିକାଶ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଆଲୋଇ ଡିଜାଇନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ |

ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ ଶୃଙ୍ଖଳା |

କଞ୍ଚାମାଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ-ଉପକରଣ ସହିତ 100% ସ୍ independent ାଧୀନ ଉତ୍ପାଦନ |

ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ

AL ଜର୍ମାନ ALD ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ସ୍ consumption ୟଂ ବ୍ୟବହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରାର୍କ ଚୁଲା |

② ଜର୍ମାନ ବୋହଲର୍ MW120 × 100-4 ସଠିକ୍ ତାର ତାର ବାଡ଼ି ରୋଲ୍ ମିଲ୍ |

UT SUT-DK-TB ପ୍ରକାର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଡ୍ ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ତ୍ରୁଟି ଡିଟେକ୍ଟର୍ |

④ ODE ପ୍ରକାର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଡିଟେକ୍ଟର |

କଠୋର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା |

ଉନ୍ନତ ଯାଞ୍ଚ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ କଠୋର ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ |

ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ମିଶନ୍ ଏବଂ ଭିଜନ |

ପ୍ରତିଭାକୁ ଭଲପାଇବା, ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ପୋଷଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକ ସହିତ ବେଞ୍ଚମାର୍କିଂ, ଉନ୍ନତ ଉତ୍ସଗୁଡିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା, ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ମୂଳଦୁଆ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା |ଡାକ୍ତରୀ, ସାମରିକ ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ନିର୍ମାଣ, ସମାଜକୁ ଫେରିବା, ମଣିଷର ଯତ୍ନ, ଶିଳ୍ପ ଦେଶରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ |

11

କମ୍ପାନୀର ଇତିହାସ

 • 2004
  15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଟାଇଟାନିୟମ ସାମଗ୍ରୀ ଶିଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଶ୍ରୀ ଜେଙ୍ଗ ୟୋଙ୍ଗଲି ପ୍ରାୟ 10,000 ବର୍ଗ ମିଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦ୍ଭିଦ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ।
 • 2007
  ବଜାର ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ R&D ବ technical ଷୟିକ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା |
 • 2010
  ବଜାର ବିକାଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଜର୍ମାନରୁ ALD ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ତରଳିବା ଚୁଲା ଏବଂ ରୋଲିଂ ମିଲ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲା |
 • 2012
  କାରଖାନା ଫେଙ୍ଗହୁଙ୍ଗ ଷଷ୍ଠ ରୋଡକୁ ଚାଲିଗଲା ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଏହାର କ୍ଷେତ୍ର 25,000 ବର୍ଗ ମିଟର ଅଟେ |
 • 2015
  ମେଡିକାଲ ବଜାର ଅଂଶ 25% ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଶାନସି ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ ଜିତିଛି |280 କର୍ମଚାରୀ, 7 ମାନକ ଉତ୍ପାଦନ କର୍ମଶାଳା, 6 ଟି ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ବିତରଣ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି |
 • 2017
  ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସାମରିକ ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏକ ନୂତନ ବଜାର ଖୋଲି ଉନ୍ନତ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା |
ଅନଲାଇନ୍ ଚାଟିଂ |